بادبادک...

زندگی باید کرد...

گاه با یک گل سرخ...

گاه با یک دل تنگ...

گاه باید رویید در پس یک باران...

گاه باید خندید بر غم بی پایان...

...

زندگی باور میخواهد!

آن هم از جنس امید...

لحظه هایتان پر از آرامش و امید...

/ 0 نظر / 21 بازدید