بزن مطرب...

بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه می رقصد...

 

بت افسونگرم لب بر لب پیمانه می رقصد...

 

بده ساقی شرابی مست و خوابم کن...

 

که امشب دلبرم در مجلس بیگانه می رقصد...

/ 2 نظر / 21 بازدید
erika

[گریه][گریه] ووووووووووووااااااااااااااااااااایییییییی [نگران][گریه]